Virksomheden er grundlagt i 1945 af Aage Hvillum. Oprindeligt som maskinstation under navnet Sydfyns Maskincentral. I midten af 60'erne gik man mere over til entreprenør arbejde, og først i 70'erne ophørte egentligt maskinstationsarbejdet. I løbet af 80'erne udvidede Aksel Hvillum også med nedbrydningsopgaver.
I dag ejes og ledes entreprenør virksomheden af Henrik Hvillum.

Virksomheden er i vækst med stadigt flere opgaver. Der udføres arbejde overalt i landet - fra København til Syd- og Nordjylland, men stadigt med Sydfyn som udgangspunkt.

Maskinparken bliver konstant udvidet og nye maskiner tilkøbes. Ikke mindst i forbindelse med de nye typer af opgaver, der opstår - som eksempelvis nedbrydning af vindmøllefundamenter, vejanlæg og vejbroer. Men hovedvægten er fortsat på nedrivning og nedbrydning hos private og erhvervsdrivende - bl.a. landbrug. 

Et sprog, der er til at forstå
Vi ser det som en vigtig opgave, at kunne hjælpe både private, der står med en opgave for første gang, såvel som at løse større opgaver - enten alene eller sammen med andre virksomheder i samarbejde på eksempelvis en byggeplads. Vi arbejder professionelt i samarbejde med større bygherrer - men vi forstår også at forklare en opgave for private, der ikke har faglig viden eller skal have gode råd om, hvordan et arbejde bør gribes an, på en måde, så det er til at forstå.